Rễ cây hút nước và muối khoáng nhờ:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook