Rút gọn phân số \(\dfrac{{{2^{15}}{{.5}^3}{{.2}^6}{{.3}^4}}}{{{{8.2}^{18}}.81.5}}\) ta được

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook