Rút gọn phân số \(\dfrac{{72.75}}{{125.108}}\) ta được phân số tối giản là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook