Số đồng phân cấu tạo của C5H10 phản ứng được với dung dịch brom là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook