Số oxi hóa có thể có của lưu huỳnh trong hợp chất là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook