Số tự nhiên nhỏ nhất và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau lần lượt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook