Sóng điện từ không có tính chất nào sau đây ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook