Sự phối hợp thống nhất các hoạt động trong cơ thể được thực hiện nhờ cơ chế điều hòa của

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook