Tại sao ở những loài giao phối (động vật có vú và người), tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1:1

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook