Tam giác \(ABC\) có trung tuyến \(AM = 15\,cm\) và trọng tâm \(G\). Độ dài đoạn \(AG\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook