Thắng lợi có ý nghĩa quan trọng của Hiệp định Pari đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở Việt Nam là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook