Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch BaCl2, Ba(HCO3)2, NaOH là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook