Tìm góc để diện tích tam giác ABC là lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất ấy.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook