Tổng của chữ số hàng đơn vị và hai lần chữ số hàng chục của một số có hai chữ số là \(10\). Nếu đổi chỗ hai chữ số này cho nhau thì ta thu được số mới nhỏ hơn số cũ là \(18\) đơn vị. Tổng các chữ số của số đã cho là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook