Trên bản đồ vẽ một hình vuông có cạnh \(6cm.\) Tính chu vi thật của hình vuông đó theo đơn vị mét. Biết rằng bản đồ được vẽ với tỉ lệ \(1:10000.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook