Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia \(Ox\) có \(\widehat {xOy} = {100^0},\widehat {xOz} = {75^0}\), em hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook