Trong các đồng đẳng của etilen thì chất nào có %C = 85,71%

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook