Trong các nhóm quả sau đây, nhóm nào gồm toàn quả thịt:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook