Trong các số -1 ; -100 ; -12 ; -248 số nào lớn nhất ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook