Trong cấu trúc của một đoạn ADN, liên kết hiđrô được hình thành giữa các nuclêôtit

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook