Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người đã trải qua một thời kì chưa có nhà nước, đó là xã hội

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook