Trong phân bào lần I của giảm phân, diễn ra tiếp hợp cặp đôi của các NST kép tương đồng theo chiều dọc và bắt chéo với nhau ở kì nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook