Trong phản ứng S + H2SO4 đặc -> SO2 + H2O, đơn chất S đã

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook