Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở động vật, từ mỗi noãn bào bậc 1:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook