Trong tế bào sinh dưỡng của đa số các loài, số NST giới tính bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook