Từ sau năm 1963 ông làm công việc gì trong quân ngũ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook