Vật có mặt chân đế cân bằng khi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook