Viết số thập phân \(0,35\) về dạng phân số ta được:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook