Với ${{\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }}_{\text{1}}}$, ${{\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }}_{\text{2}}}$, ${{\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }}_{\text{3}}}$ lần lượt là bước sóng của các bức xạ màu đỏ, màu vàng và màu tím thì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook