Ý nào sau đây không thuộc yêu cầu về hình thức của biên bản?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook