Chi tiết đề thi

Bài 1 . ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CU LÔNG_Chương I: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG

ctvloga213
5 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
19
24 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [53240] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm cùng độ lớn được đặt cách nhau 1 m trong nước nguyên chất tương tác với nhau một lực bằng 10 N. Nước nguyên chất có hằng số điện môi bằng 81. Độ lớn của mỗi điện tích là

Câu 2 [53239] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100 cm trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì tương tác với nhau bằng lực 8 N. Nêu chúng được đặt cách nhau 50 cm trong chân không thì tương tác nhau bằng lực có độ lớn là

Câu 3 [53238] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì lực tương tác Cu – lông giữa chúng là 12 N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực tương tác giữa chúng là 4 N. Hằng số điện môi của chất lỏng này là

Câu 4 [53237] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí  thì hút nhau 1 lực là 21 N. Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ

Câu 5 [53236] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10-4 C đặt trong chân không, để tương tác nhau bằng lực có độ lớn 10-3 N thì chúng phải đặt cách nhau

Câu 6 [53235] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 10-4/3 C đặt cách nhau 1 m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng

Câu 7 [53234] - [Loga.vn]

Trong vật nào sau đây không có điện tích tự do?

Câu 8 [53233] - [Loga.vn]

Sẽ không có ý nghĩa khi ta nói về hằng số điện môi của

Câu 9 [53232] - [Loga.vn]

Xét tương tác của hai điện tích điểm trong một môi trường xác định. Khi lực đẩy Cu – lông tăng 2 lần thì hằng số điện môi

Câu 10 [53231] - [Loga.vn]

Cho 2 điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong

Câu 11 [53230] - [Loga.vn]

Có thể áp dụng định luật Cu – lông cho tương tác nào sau đây?

 

 

Câu 12 [53229] - [Loga.vn]

Có thể áp dụng định luật Cu – lông để tính lực tương tác trong trường hợp\

D. tương tác điện giữa một thanh thủy tinh và một quả cầu lớn.

Câu 13 [53228] - [Loga.vn]

Nhận xét không đúng về điện môi là:

Câu 14 [53227] - [Loga.vn]

Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

Câu 15 [53226] - [Loga.vn]

Về sự tương tác điện, trong các nhận định dưới đây, nhận định sai

Câu 16 [53225] - [Loga.vn]

Điện tích điểm là

Câu 17 [53224] - [Loga.vn]

Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?

Câu 18 [53223] - [Loga.vn]

Trong những cách sau cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật?

Câu 19 [52928] - [Loga.vn]

Lăng kính có thiết diện là tam giác có góc chiết quang A đặt trong không khí. Biết chiết suất của lăng kính là n = 3. Chiếu một tia sáng đơn sắc tới mặt bên thứ nhất và cho tia ló ra khỏi mặt bên thứ hai. Biết góc lệch cực tiểu của tia sáng qua lăng kính bằng góc chiết quang. Tìm góc chiết quang.


Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook