Avatar

Kay Trần

58   |  0 xu
User Rank Đồng Đoàn

Giới thiệu

LogaVN - Mang tri thức đến từng ô cửa

Thông tin cá nhân

Tên đăng nhập

2018foreveryoung

Facebook

https://www.facebook.com/nhokkz.water.love

Trường học

THPT VN

Hoạt động gần đây của Kay Trần