Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [16312] - [Loga.vn]

Chiếu một chùm sáng trắng, rất hẹp vào lăng kính. So với chùm tia tới thì tia lệch ít nhất là

Câu 2 [36217] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+2}{x}$ có đồ thị $\left( C \right).$ Gọi d là tích khoảng cách từ một điểm bất kì trên $\left( C \right)$ đến các đường tiệm cận của $\left( C \right).$ Tính d.

Câu 3 [5251] - [Loga.vn]

.Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định và có đạo hàm cấp một và cấp hai trên khoảng \[(a,b)\] và \[{{x}_{0}}\in \left( a,b\text{ } \right).\] Khẳng định nào sau đây là sai ?

Câu 4 [20213] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 54,84 gam muối và 5,52 gam glixerol. Hỏi 0,1 mol X làm mất màu tối đa bao nhiêu mol Br2?

Câu 5 [16753] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng hỗn hợp 2 este. Dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng P2O5 dư và bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 6,21 gam, còn bình (2) thì được 34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc loại este nào dưới đây?

Câu 6 [30139] - [Loga.vn]

Điểm thuộc đường thẳng $d:x-y-1=0$ cách đều hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$ là:

Câu 7 [28043] - [Loga.vn]

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{2x+4}{x-1}$

Câu 8 [27178] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng ?


Câu 9 [23591] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số \[y=\frac{m{{x}^{3}}}{3}-m{{x}^{2}}+x-1\] có cực đại và cực tiểu.

Câu 10 [64123] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)=2{{x}^{4}}-4{{x}^{2}}+3.$ Tính diện tích S của tam giác có ba đỉnh là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số.

Câu 11 [28187] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên::

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 12 [26073] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{3x+2}{x+1}$ trên đoạn [0;2] có giá trị lớn nhất M bằng:

Câu 13 [57943] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên R?

Câu 14 [13575] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng

Câu 15 [32017] - [Loga.vn]

Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số $y=f\left( x \right)=4\sqrt{{{x}^{2}}-2x+3}+2x-{{x}^{2}}.$ Tính tích các nghiệm của phương trình

Câu 16 [57660] - [Loga.vn]

Cho hàm số x = f(x) xác định trên R và có đồ thị hàm số như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu 17 [4421] - [Loga.vn]

 Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị $y=f'\left( x \right)$ cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ $a

Câu 18 [24060] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đồ thị như hình vẽ. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số  \[y=f\left( \left| x \right|+m \right)\]có 5 điểm cực trị. 


Câu 19 [63861] - [Loga.vn]

Tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=x+1+\frac{m}{x-2}$đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó là

Câu 20 [89] - [Loga.vn]

Gọi ${{x}_{1}},\text{ }{{x}_{2}}$ lần lượt là cực đại và cực tiểu của hàm số $f\left( x \right)=\int\limits_{{{e}^{x}}}^{{{e}^{2x}}}{t\ln tdt}$. Tính $S={{x}_{1}}+{{x}_{2}}$ .

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook