Chi tiết đề thi

Đề thi môn lý lớp 8 lần 3

ctvloga6
5 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49698] - [Loga.vn]

Một vật được nhúng vào trong một chất lỏng sẽ chịu tác dụng của hai lực, trọng lượng P của vật và lực đẩy Ác-si-mét FA. Phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu 2 [49697] - [Loga.vn]

Nếu gọi P là trọng lượng của vật, F là lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật khi vật được nhúng hoàn toàn trong chất lỏng. Điều kiện nào sau đây là đúng cho trường hợp vật nổi lên bề mặt chất lỏng?

Câu 3 [49696] - [Loga.vn]

Một vật đặc treo vào 1 lực kế, ở ngoài không khí chỉ 3,56N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,4N. Hỏi vật đó được làm bằng chất gì?

Câu 4 [49695] - [Loga.vn]

Một vật móc vào 1 lực kế; ngoài không khí lực kế chỉ 2,13N. Khi nhúng chìm vật vào trong nước lực kế chỉ 1,83N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Thể tích của vật là:

Câu 5 [49694] - [Loga.vn]

Một quả cầu bằng đồng được treo vào lực kế thì lực kế chỉ 4,45N. Nhúng chìm quả cầu vào rượu thì lực kế chỉ bao nhiêu? Biết drượu= 8000N/m3, dđồng = 89000N/m3

Câu 6 [49693] - [Loga.vn]

Một quả cầu bằng sắt treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 1,7N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 1,2N. Lực đẩy Acsimét có độ lớn là:

Câu 7 [49692] - [Loga.vn]

Treo một vật nặng có thể tích 0,5dm3 vào đầu của lực kế rồi nhúng ngập vào trong nước, khi đó lực kế chỉ giá trị 5N.Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3, trọng lượng thực của vật nặng là

Câu 8 [49691] - [Loga.vn]

Một quả cầu bằng sắt có thể tích 4 dm3 được nhúng chìm trong nước, biết khối lượng riêng của nước 1000kg/m3. Lực đẩy Acsimét tác dụng lên quả cầu là:

Câu 9 [49690] - [Loga.vn]

Một vật có thể tích 0,1m3 và trọng lượng 2500N. Để giữ vật cân bằng trong nước phải tác dụng lên vật một lực có phương thẳng đứng hướng từ dưới lên trên và có độ lớn:

Câu 10 [49689] - [Loga.vn]

Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu 11 [49688] - [Loga.vn]

Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng vào nước, một thỏi được nhúng vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác si met lớn hơn? Vì sao?

Câu 12 [49687] - [Loga.vn]

Ba vật làm bằng ba chất khác nhau: đồng, sắt, nhôm có khối lượng bằng nhau. Khi nhúng ngập chúng vào trong nước thì lực đẩy của nước tác dụng vào các vật theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

Câu 13 [49686] - [Loga.vn]

Ba quả cầu có cùng thể tích , quả cầu 1 làm bằng nhôm, quả cầu 2 làm bằng đồng, quả cầu 3 làm bằng sắt. Nhúng chìm cả 3 quả cầu vào trong nước. So sánh lực đẩy Acsimét tác dụng lên mỗi quả cầu ta thấy.

Câu 14 [49685] - [Loga.vn]

Có 2 vật: Vật M bằng sắt, vật N bằng nhôm có cùng khối lượng. Hai vật này treo vào 2 đầu của thanh CD( CO = OD), như hình vẽ. Nếu nhúng ngập cả 2 vật vào trong rượu thì thanh CD sẽ:

Câu 15 [49684] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau đây về lực đẩy Acsimet, phát biểu nào là đúng?

Câu 16 [49683] - [Loga.vn]

Hai quả cầu được làm bằng đồng có thể tích bằng nhau, một quả đặc và một quả bị rỗng ở giữa ( không có khe hở vào phần rỗng ), chúng cùng được nhúng chìm trong dầu. Quả nào chịu lực đẩy Acsimet lớn hơn?

Câu 17 [49682] - [Loga.vn]

Một quả cầu bằng thép được nhúng lần lượt vào nước và rượu. phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu 18 [49681] - [Loga.vn]

Ta biết công thức tính lực đẩy Acsimét là FA= d.V. Ở hình vẽ thì V là thể tích nào?

Câu 19 [49680] - [Loga.vn]

Móc 1 quả nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ 30N. Nhúng chìm quả nặng đó vào trong nước số chỉ của lực kế thay đổi như thế nào?

Câu 20 [49679] - [Loga.vn]

Lực đẩy Acsimét phụ thuộc vào các yếu tố:

Câu 21 [49678] - [Loga.vn]

Công thức tính lực đẩy Acsimét là:

Câu 22 [49677] - [Loga.vn]

Tại sao để lấy sữa đặc trong hộp sữa ông thọ ra cốc, người ta phải đục hai lỗ trên mặt hộp sữa nếu không muốn mở toang cả nắp hộp ?

Câu 23 [49676] - [Loga.vn]

Tại sao nắp ấm pha trà có một lỗ nhỏ ?

Câu 24 [49675] - [Loga.vn]

Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào liên quan đến áp suất khí quyển ?

Câu 25 [49674] - [Loga.vn]

Trong các hiện tượng sau đây hiện tượng nào không do áp suất khí quyển gây ra.

Câu 26 [49673] - [Loga.vn]

Câu nhận xét nào sau đây là sai khi nói về áp suất khí quyển?

Câu 27 [49672] - [Loga.vn]

Hãy cho biết câu nào dưới đây là không đúng khi nói về áp suất khí quyển?

Câu 28 [49671] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng về áp suất chất khí ?

Câu 29 [49670] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây đúng khi nói về sự tạo thành áp suất khí quyển?

Câu 30 [49669] - [Loga.vn]

Một ống chứa đầy nước đặt nằm ngang như hình vẽ.Tiết diện ngang của phần rộng là 60cm2, của phần hẹp là 20cm2.Hỏi lực ép lên pít tông nhỏ là bao nhiêu để hệ thống cân bằng lực nếu lực tác dụng lên pittông lớn là 3600N.Lựa chọn đáp án đúng trong các đáp án sau.

Câu 31 [49668] - [Loga.vn]

Trong một bình thông nhau chứa thủy ngân, người ta đổ thêm vào một nhánh axit sunfuaric và nhánh còn lại đổ thêm nước.Khi cột nước trong nhánh thứ hai là 64cm thì mực thủy ngân ở hai nhánh ngang nhau.Hỏi độ cao của cột axit sunfuaric là giá trị nào trong các giá trị sau đây.Biết trọng lượng riêng của axit sunfuaric và của nước lần lượt là d1=18000N/m3 và d2=10000N/m3.

Câu 32 [49667] - [Loga.vn]

Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng đối với bình thông nhau?

Câu 33 [49666] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bình thông nhau ?

Câu 34 [49665] - [Loga.vn]

Một thùng đựng đầy nứơc cao 80 cm. Áp suất tại điểm A cách đáy 20 cm là bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N / m3.

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 35 [49664] - [Loga.vn]

Một bình hình trụ cao 2,5m đựng đầy nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là:

Câu 36 [49663] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng về độ lớn của áp suất chất lỏng ?

Câu 37 [49662] - [Loga.vn]

Khi thiết kế đập chắn nước, căn cứ các quy luật áp suất chất lỏng, yêu cầu đập kiên cố, an toàn và tiết kiệm vật liệu thì các phương án nào ở hình vẽ là hợp lí:

Câu 38 [49661] - [Loga.vn]

 

Trong một bình chứa chất lỏng (hình vẽ), áp suất tại điểm nào lớn nhất? Áp suất tại điểm nào nhỏ nhất?

Câu 39 [49660] - [Loga.vn]

Bốn bình 1,2,3,4 cùng đựng nước như hình 6. Áp suất của nước lên đáy bình nào lớn nhất?

Câu 40 [49659] - [Loga.vn]

Công thức tính áp suất chất lỏng là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook