Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng đối với bình thông nhau?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook