Chi tiết đề thi

Kiểm tra Lý

duchoang
3 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
5
6 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [32420] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi. Điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng \[{{U}_{AM}}~+\text{ }{{U}_{MB}}~\] lớn nhất thì tổng đó bằng 2U và khi đó công suất tiêu thụ của đoạn mạch AM là 36 W. Tiếp tục điều chỉnh C để công suất tiêu thụ của đoạn mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng

Câu 2 [41086] - [Loga.vn]

Đặt vào đoạn mạch RLC (cuộn cảm thuần) nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số thay đổi được. Khi tần số là $f_1$ = 60 Hz thì hệ số công suất đạt cực đại. Khi tần số là $f_2$= 120 Hz thì hệ số công suất nhận giá trị là 0,707. Khi tần số là $f_3$ = 90 Hz thì hệ số công suất của mạch là:

Câu 3 [35602] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều . Biết ; điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB lớn gấp  điện áp hai đầu AM. Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là:

Câu 4 [44856] - [Loga.vn]

Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí, vuông góc với nhau (cách điện) trong cùng một mặt phẳng có chiều dòng điện là chiều dương trục Ox, Oy như hình. Biết I1 = 2 A, I2 = 10A. Điểm có cảm ứng từ tổng hợp bằng không  

Câu 5 [45426] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều u = 220\[\sqrt{2}\]cos(100πt +π/3) (V) t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm đỉện trở 150 Ω, tụ điện có dung kháng 200$\Omega $ . Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi . Điều chỉnh L để tổng số chỉ của ba vôn kế có giá trị cực đại, Công suất của đoạn mạch lúc này gần đúng bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook