Chi tiết đề thi

Tăng Tốc Cùng Kỳ Thi THPTQG

lehoanganh15081999
6 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [29203] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án \[A,\text{ }B,\text{ }C,\text{ }D\] dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Câu 2 [16043] - [Loga.vn]

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào

    

Câu 3 [4427] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{2x-1}{x-1}$ có đồ thị $\left( C \right).$ Tìm tất cảc các giá trị thực của tham số m để đường thẳng: $d:y=x+m$ và cắt $\left( C \right)$ tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $AB=4$ .

Câu 4 [41111] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào trong các hàm số sau ?

Câu 5 [26891] - [Loga.vn]

Hình bên là đồ thị của hàm số  $y=f'\left( x \right).$ Hỏi đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?


Câu 6 [27952] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)\] có đạo hàm $f'\left( x \right)={{\left( x+1 \right)}^{2}}{{\left( x-2 \right)}^{3}}\left( 2x+3 \right)$. Tìm số điểm cực trị của hàm số. 

Câu 7 [3420] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{x-2}{x-1}.\]. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Câu 8 [23536] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên khoảng \[\left( 0;\sqrt{2} \right)\] ?

Câu 9 [47887] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3x+2$ cắt đường thẳng $y=m-1$ tại 3 điểm phân biệt.

Câu 10 [20184] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp, để sản xuất xà phòng và glixerol thì thủy phân chất nào sau đây?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook