Chi tiết đề thi

tập hợp số thực

lephihao2020
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55594] - [Loga.vn]

Biết rằng \[\frac{-3}{4}=\frac{x}{5}\]. Giá trị của x bằng:

Câu 2 [84118] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng.

Câu 3 [83881] - [Loga.vn]

Thực hiện phép tính \(\dfrac{2}{9}.\left[ {\dfrac{{ - 4}}{{45}}:\left( {\dfrac{1}{5} - \dfrac{2}{{15}}} \right) + 1\dfrac{2}{3}} \right] - \left( {\dfrac{{ - 5}}{{27}}} \right)\) ta được kết quả là

Câu 4 [127637] - [Loga.vn]

Các đơn thức \(4;xy;{x^3};xy.x{z^2}\) có bậc lần lượt là:

Câu 5 [127829] - [Loga.vn]

Tìm \(f\left( { - 2} \right);f\left( 3 \right)\).

Câu 6 [84114] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng.

Câu 7 [84258] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng.

Câu 8 [84167] - [Loga.vn]

Để làm một công việc trong $12$ giờ cần $45$ công nhân. Nếu số công nhân tăng thêm $15$ người (với năng suất như sau) thì thời gian để hoàn thành công việc giảm đi mấy giờ?

Câu 9 [84244] - [Loga.vn]

Tam giác $ABC$ có $\widehat A = {100^0},\widehat B - \widehat C = {40^0}$. Số đo góc $B$ và góc $C$ lần lượt là:

Câu 10 [128494] - [Loga.vn]

Cho tam giác \(ABC\) có \(\widehat A = {90^0};\,\widehat B = {50^0}\), tia phân giác \(BD\) của góc \(B\) (\(D \in AC\)). Trên cạnh \(BC\) lấy điểm \(E\) sao cho \(BE = BA.\) Tính số đo góc \(EDC.\)

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook