Chi tiết đề thi

Thi vào 10 môn sử năm 2021 2022

nhoaithu0611
5 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [100713] - [Loga.vn]

Hậu quả nghiêm trọng nhất từ chính sách cướp bóc của Pháp - Nhật đối với nhân dân Việt Nam là gì?

Câu 2 [98884] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yếu nào quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong những năm 50-70 của thế kỉ XX?

Câu 3 [100995] - [Loga.vn]

Hướng tiến công chính của Mĩ và quân đội Sài Gòn trong mùa khô 1965-1966 là

Câu 4 [101019] - [Loga.vn]

Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam được Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7 - 1973) xác định là gì?

Câu 5 [100390] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn tới tình trạng xung đột quân sự ở nhiều khu vực khi Chiến tranh lạnh đã chấm dứt, mâu thuẫn Đông - Tây không còn?

Câu 6 [99033] - [Loga.vn]

Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?

Câu 7 [101008] - [Loga.vn]

Lực lượng chính trị trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam từ năm 1969 là

Câu 8 [100361] - [Loga.vn]

Liên minh châu Âu (EU) là tổ chức mang tính chất gì?

Câu 9 [100085] - [Loga.vn]

Nguyên nhân phát triển của kinh tế Mĩ và Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai có điểm gì giống nhau?

Câu 10 [100952] - [Loga.vn]

Điểm nổi bật trong chính sách nông nghiệp của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) là gì?

Câu 11 [101066] - [Loga.vn]

Sự kiên nào đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Câu 12 [101014] - [Loga.vn]

Sự phá sản của các chiến lược chiến tranh Mĩ thực hiện ở Việt Nam có tác động như thế nào đến chiến lược toàn cầu của Mĩ?

Câu 13 [99143] - [Loga.vn]

Vì sao có thể khẳng định: Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cuba?

Câu 14 [100428] - [Loga.vn]

Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu 15 [100646] - [Loga.vn]

Vì sao Nguyễn Ái Quốc lại bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ ba?

Câu 16 [100923] - [Loga.vn]

Những câu thơ sau gợi cho anh (chị) nhớ đến chiến thắng lịch sử nào của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)?

“Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt

Máu trộn bùn non

Gan không núng

Chí không mòn!”

Câu 17 [101071] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đánh dấu thắng lợi trọn vẹn trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam?

Câu 18 [100432] - [Loga.vn]

Bước sang thế kỉ XXI, xu thế chung của thế giới là

Câu 19 [99092] - [Loga.vn]

Điểm khác biệt lớn nhất của phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai so với giai đoạn trước là

Câu 20 [100356] - [Loga.vn]

Từ những năm 50 của thế kỉ XX, trong hoạt động kinh tế của các nước Tây Âu có điểm gì nổi bật?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook