Sự kiện nào đánh dấu thắng lợi trọn vẹn trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook