Chi tiết đề thi

vật lý lớp 11

phanhoangminh04
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47514] - [Loga.vn]

Một sợi dây đồng dài 180m có vỏ sơn cách điện, đường kính 0,5mm. Dùng dây này quấn thành ống dây có đường kính 5cm. Độ tự cảm của ống dây này khi đặt trong không khí là

Câu 2 [16599] - [Loga.vn]

Một mạch dao động lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do, điện tích trên một bản tụ điện biến thiên theo phương trình . Trong ba khoảng thời gian theo thứ tự liên tiếp nhau là Δt1 = 0,5μs; Δt2 = Δt3 = 1μs thì điện lượng chuyển qua tiết diện ngang của dây dẫn tương ứng là Δq1 = 3.10-6C; Δq2 = 9.10—6C; Δq3,trong đó

Câu 3 [47947] - [Loga.vn]

Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH đang có dòng điện với cường độ 5 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn là

Câu 4 [48666] - [Loga.vn]

Một thanh dẫn điện dài 40cm chuyển động tịnh tiến trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,4T. Vec tơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh và hợp với các đường cảm ứng từ một góc 3$0^0$. Suất điện động giữa hai đầu thanh bằng 0,2V. Vận tốc của thanh là:

Câu 5 [46391] - [Loga.vn]

Một khung dây dẫn phẳng diện tích S = 300 c$m^2$và có 200 vòng dây quay đều trong từ trường đều có véctơ B vuông góc với trục quay của khung, độ lớn cảm ứng từ là B = 0,1 T. Suất điện động cảm ứng được tạo ra trong khung có tần số 50 Hz. Chọn gốc thời gian lúc pháp tuyến của khung cùng chiều với đường sức từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung có dạng

Câu 6 [48352] - [Loga.vn]

Ống dây có độ tự cảm L = 2 mH mắc với nguồn điện. Nếu cường độ dòng điện qua ống dây tăng từ 1A đến 4 A. Nguồn điện đã cung cấp thêm cho ống dây năng lượng bao nhiêu?

Câu 7 [48729] - [Loga.vn]

Một đoạn dây dẫn dài 10 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ, có độ lớn 0,4T. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,5A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó có độ lớn

Câu 8 [48624] - [Loga.vn]

Một khung dây dẫn điện trở 2 Ω hình vuông cạch 20 cm nằm trong từ trường đều các cạnh vuông góc với đường sức. Khi cảm ứng từ giảm đều từ 1 T về 0 trong thời gian 0,1 s thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là

Câu 9 [40012] - [Loga.vn]

Một mạch dao động LC lý tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi \[{{U}_{0}},\text{ }{{I}_{0}}~\] lần lượt là điện áp cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì

Câu 10 [48659] - [Loga.vn]

Một ống dây dài 50 (cm), diện tích tiết diện ngang của ống là 10 (c$m^2$) gồm 1000 vòng dây. Hệ số tự cảm của ống dây là:

Câu 11 [40784] - [Loga.vn]

Một khung dây hình vuông cạnh 20 cm nằm toàn bộ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 0,2 s, cảm ứng của từ trường giảm từ 1,2 T về 0. Suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là

Câu 12 [44845] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ, biết ống dây dài l = 25 cm và $\xi =3V$; $R=r=3\Omega $ (Bỏ qua điện trở của cuộn dây) chạy qua đặt trong không khí. Cảm ứng từ bên trong ống dây là 6,28.1$0^{-3}$ T. Số vòng dây được quấn trên ống dây là

Câu 13 [40014] - [Loga.vn]

Một thanh dây dẫn dài 20 cm chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều có \[B\text{ }=\text{ }{{5.10}^{-4}}~T.\] Véc tơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh, vuông góc với véc tơ cảm ứng từ và có độ lớn 5 m/s. Suất điện động cảm ứng trong thanh là :

Câu 14 [56933] - [Loga.vn]

 Một vòng dây kín có tiết diện S = 100 cm2 và điện trở R = 0,314Ω được đặt trong một từ trường đều cảm ứng từ có độ lớn B = 0,1 T. Cho vòng dây quay đều với vận tốc góc ω = 100 rad/s quanh một trục nằm trong mặt phẳng vòng dây và vuông góc với đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa ra trên vòng dây khi nó quay được 1000 vòng là

    

Câu 15 [46724] - [Loga.vn]

Khi từ thông qua một khung dây dẫn có biểu thức $\Phi ={{\Phi }_{0}}\cos (\omega t+\frac{\pi }{2})$ thì trong khung dây xuấthiện một suất điện động cảm ứng có biểu thức $e={{E}_{0}}\cos (\omega t+\varphi )$. Biết Ф_0, $E_0$ và ω là các hằng số dương. Giá trị của j là 

Câu 16 [39069] - [Loga.vn]

Một khung dây tròn phẳng diện tích 2 c$m^2$ gồm 50 vòng dây được đặt trong từ trường có cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị hình bên. Véc tơ cảm ứng từ hợp với véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây góc 6$0^0$. Tính độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây:

Câu 17 [48664] - [Loga.vn]

Dòng điện qua một ống dây không có lõi sắt biến đổi đều theo thời gian, trong 0,01s cường độ dòng điện tăng đều từ 1A đến 2A thì suất điện động tự cảm trong ống dây là 20V. Tính hệ số tự cảm của ống dây và độ biến thiên năng lượng của từ trường trong ống dây:

Câu 18 [48349] - [Loga.vn]

Cho dòng điện $I_1$= 5A chạy trong một dây dẫn hình tròn tâm O bán kính R = 10 cm. Cảm ứng từ tại tâm O có độ lớn:

Câu 19 [48607] - [Loga.vn]

Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1H, trong đó có dòng điện biến thiên đều 200A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị:  

Câu 20 [45993] - [Loga.vn]

Một ống dây dài 20 cm, có 2400 vòng dây đặt trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong các vòng dây là 15 A. Cảm ứng từ bên trong ống dây là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook