Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1H, trong đó có dòng điện biến thiên đều 200A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị:  

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook