Cơ quan sinh sản của cây Hạt trần là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook