Hòa tan hoàn toán 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook