Hợp chất X có CTCT: CH3O-CO-CH2CH3 . Tên gọi của X là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook