Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 12 cm. Dao động này có biên độ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook