Chi tiết đề thi

12345678910

Vanhvivu
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30201] - [Loga.vn]

Vectơ gia tốc dao động của một vật dao động điều hòa luôn

Câu 2 [38172] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong các đại lượng sau của chất điểm: biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng không thay đổi theo thời gian là 

Câu 3 [35974] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng 40 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số ωF. Biết biên độ dao động của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi ωF thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi ωF = 10 rad/s thì biên độ dao động của viên bi đạt giá trị cực đại. Khối lượng m của viên bi bằng:

Câu 4 [5654] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. Quãng đường mà chất điểm đi được trong một chu kì là

Câu 5 [38592] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng 40 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số ωF. Biết biên độ dao động của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi ωF thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi ωF = 10 rad/s thì biên độ dao động của viên bi đạt giá trị cực đại. Khối lượng m của viên bi bằng:

Câu 6 [5401] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có tốc độ 10 cm/s thì có gia tốc $40\sqrt{3}$ cm/s2. Tần số góc của dao động là:

Câu 7 [37538] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là:

Câu 8 [38581] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Nếu biên độ dao động của con lắc tăng lên gấp đôi thì tần số dao động của con lắc:

Câu 9 [39886] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật khối lượng 400 g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100 N/m con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy $π^2$ = 10 . Dao động của con lắc có chu kỳ là

Câu 10 [42435] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, li độ và gia tốc biến thiên

Câu 11 [42296] - [Loga.vn]

Chuyển động của con lắc đơn từ vị trí cân bằng về vị trí biên là

Câu 12 [36198] - [Loga.vn]

Một thang máy chuyển động với gia tốc nhỏ hơn gia tốc trọng trường g tai nơi đặt thang máy. Trong thang máy có con lắc đơn dao động nhỏ. Chu kì dao động của con lắc khi thang máy đứng yên bằng 1,1 lần khi thang máy chuyển động. Điều đó chứng tỏ vecto gia tốc của thang máy

Câu 13 [42244] - [Loga.vn]

Chuyển động của con lắc đơn từ vị trí cân bằng về vị trí biên là

Câu 14 [35904] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số góc dao động của con lắc là

Câu 15 [37531] - [Loga.vn]

Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch là:

Câu 16 [34266] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos2πt cm;\[t=\frac{1}{3}s\] . Tại thời điểm s chất điểm có vận tốc bằng

Câu 17 [45657] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động nhỏ quanh vị trí cân bằng. Thời điểm ban đầu vật ở bên trái vị trí cân bằng, dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 0,01 rad, vật được truyền tốc độ π cm/s theo chiều từ trái sang phải. Chọn trục Ox nằm ngang, gốc O trùng với vị trí cân bằng, chiều dương từ trái sang phải. Biết năng lượng dao động của con lắc là 0,1 mJ, khối lượng vật là 100 g, g = π2 = 10 m/s2. Phương trình dao động của vật là

Câu 18 [14694] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là

Câu 19 [30193] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, đang dao động điều hòa. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi chất điểm có li độ x thì thế năng của nó là

Câu 20 [41259] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?

Câu 21 [39901] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong 8 s là 64 cm. Biên độ dao động của vật là

Câu 22 [30842] - [Loga.vn]

Hai vật dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là $A{}_{1}$  = 3 cm, ${{A}_{2}}$  = 4 cm và lệch pha nhau 0,5π. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng

Câu 23 [46156] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động duy trì của một con lắc, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 24 [45658] - [Loga.vn]

Cho mạch điện xoay chiều AB gồm các đoạn AM có một điện trở thuần, MN có một cuộn dây cảm thuần, NB có một tụ điện. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều thì điện áp trên các đoạn mạch nào sau đây lệch pha nhau

Câu 25 [23710] - [Loga.vn]

Dao động của con lắc đồng hồ là:

Câu 26 [40378] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Dao động tổng hợp của vật có biên độ cực đại khi hai dao động thành phần

Câu 27 [23720] - [Loga.vn]

Mẹ đưa võng ru con ngủ. Mỗi khi võng đến gần mẹ thì mẹ đưa tay đẩy nhẹ để võng tiếp tục đung đưa. Dao động của võng là dao động:

Câu 28 [37638] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian 0,25T, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là

Câu 29 [38070] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường là g thì tần số dao động của con lắc là

Câu 30 [37546] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai: Cơ năng của dao động điều hòa bằng

Câu 31 [39887] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi:

Câu 32 [23730] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?

Câu 33 [30486] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình  $x=10\cos \left( 5\pi t-\frac{\pi }{3} \right)$ (x tính bằng cm và t tính bằng giây). Trong 4,2 giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ \[x=-5\]cm theo chiều dương mấy lần?

Câu 34 [3857] - [Loga.vn]

Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 20 N/m, dao động với biên độ A = 5 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng4 cm, nó có động năng bằng

Câu 35 [41040] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 36 [41714] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa. Chu kì dao động của con lắc là

Câu 37 [38572] - [Loga.vn]

Xét dao động điều hòa của con lắc đơn tại một điểm trên mặt đất. Khi con lắc đơn đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu 38 [32434] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 39 [38323] - [Loga.vn]

Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

Câu 40 [41076] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Lực kéo về tác dụng vào vật nhỏ của con lắc có độ lớn tỉ lệ thuận với:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook