Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số góc dao động của con lắc là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook