Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos2πt cm;\[t=\frac{1}{3}s\] . Tại thời điểm s chất điểm có vận tốc bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook