Chi tiết đề thi

Aaaaasnhdhbdndnd

baotaithan1234
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
3
5 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [15078] - [Loga.vn]

Cho phương trình ${{3}^{x}}=\sqrt{a{{.3}^{x}}\cos \left( \pi x \right)-9}$. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số $a$ thuộc đoạn $\left[ -2018;2018 \right]$ để phương trình đã cho có đúng một nghiệm thực? 

Câu 2 [13489] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên hàm của tham số m nhỏ hơn 10 để phương trình sau $\sqrt{m+\sqrt{m+{{e}^{x}}}}={{e}^{x}}$ có nghiệm thực?

Câu 3 [24809] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình \[{{4}^{x}}-m{{.2}^{x+1}}+2m=0\] có hai nghiệm \[{{x}_{1}},{{x}_{2}}\] thỏa mãn \[{{x}_{1}}+{{x}_{2}}=3\]?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook